วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2551

สนุกกับวิทยาศาสตร์น่ารู้
เด็กๆ กำลังสนุกกับการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์น่ารู้ เรื่องของแม่เหล็ก และแว่นขยาย เด็กๆทุกคนตื่นแต้น สนใจและตั้งใจทำกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างมาก เด็กๆ สามารถบอกได้ว่าแม่เหล็กมีคุณสมบัติเป็นอย่างไร และบอกคุณสมบัติของแว่นขยายได้เป็นอย่างดี เด็กๆได้นำแม่เหล็กไปสัมผัสกับวัตถุชนิดต่างๆดูว่ามีวัตถุใดบ้างที่แม่เหล็กดูดติด และเด็กได้นำแว่นขยายไปส่องดูสิ่งต่างๆสิ่งที่เด็กเห็นคือ เมื่อใช้แว่นขยายส่องดูวัตถุต่างๆ จะเห็นว่าวัตถุชนิดนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นทำให้เรามองเห็นได้ชัดเจนกว่าการมองด้วยตาเปล่า

ไม่มีความคิดเห็น: